Donaties en sponsors

Voedselbank mandenactie 2

Wij worden door particuliere donateurs en ook door bedrijven financieel en materieel  ondersteund. Natuurlijk zijn alle houdbare voedselproducten, mits van goede kwaliteit en met een  ‘THT-datum’ of ‘te gebruiken vóór datum’ die natuurlijk nog in de toekomst moet liggen zeer welkom. Verzorgings- en schoonmaakproducten zullen wij ook graag in ontvangst nemen.

In onze gemeente kunt u maandelijks uw levensmiddelen en drogisterijartikelen afgeven op elke eerste zondagochtend van de maand in de hal van de lokale kerken:

  • Agnus Dei kerk, Koningin Julianalaan 12, Aalst Waalre: 9.30 – 11.00 uur.
  • Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk, Eindhovenseweg 63a, Aalst-Waalre: 9.00 – 10.30 uur.
  • H. Willibrorduskerk, Markt 22, Waalre: 10.30 – 12.00 uur.

Daarnaast bent u ook hartelijk welkom voor het afgeven van levensmiddelen enz. op elke donderdagmorgen (van 10.00-12.00 uur) in de hierboven al genoemde Agnus Dei kerk.

Uw bijdrage, of die nu financieel of in de vorm van goederen is, wordt uitsluitend gebruikt om mensen in nood te helpen. Dat kunnen wij u garanderen omdat wij uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers werken!

Heeft U als bedrijf of particulier voedsel dat nog geschikt is voor consumptie, dan halen wij dat graag bij U op. Aarzel dan niet om telefonisch contact op te nemen met de Voedselbank op het volgende nummer:

Tel: 06 494 24 336

Onze voedselbank krijgt wekelijks veel voedsel en andere producten die bestemd zijn voor verdeling onder onze cliënten. Maar onze organisatie, opslag en distributie kost natuurlijk ook geld. Dat geld wordt uitgegeven aan de aankoop van extra voedsel, bevordering maatschappelijke deelname van onze cliënten en hun kinderen, verpakkingsmaterialen, telefoonkosten, transportkosten, verzekeringspremies, huur enz. enz. Om die kosten te kunnen betalen heeft de Voedselbank natuurlijk geld nodig en voor dat geld is de Voedselbank aangewezen op donaties van particulieren, bedrijven en instellingen.

Daarom zijn ook uw financiële giften en andere donaties van harte welkom op onze bankrekening met het nummer:

NL30 RABO 0159 1603 16
ten name van: Stichting Voedselbank Aalst Waalre
onder vermelding van: Gift

Dank U wel namens alle cliënten, de vrijwilligers en het bestuur van de Voedselbank.

Onze Voedselbank Aalst-Waalre is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen/donaties binnen de daarvoor door de fiscus gestelde voorwaarden aftrekbaar zijn voor het belastbaar inkomen. Kijk voor meer informatie hierover op de site van de Belastingdienst

Het ANBI nummer van onze Stichting is: 8517.54.545

Sponsors

Regelmatig stellen de onderstaande winkels en bedrijven uit onze gemeente diverse levensmiddelen, o.a. brood, groenten, vlees, melkproducten e.d. ter beschikking aan de Voedselbank:

  • AH Aalst Den Hof
  • AH Waalre De Bus
  • De Bakkerij Waalre
  • Bakkerij De Vocht
  • Bakkerij De Proost
  • Jumbo Houben Aalst

Daarnaast ontvangen wij van vele particulieren, bedrijven en instellingen regelmatig kleine en soms ook grote financiële bijdragen.

In het bijzonder noemen wij in dit verband de bijdrage die wij al enkele jaren ontvingen van de Organisatie van de jaarlijkse Classic Car Rally in onze gemeente maar ook de bijdragen die wij regelmatig ontvangen van Stichting Armoedefonds mogen niet onvermeld blijven.

De Voedselbank is, mede namens onze cliënten, alle sponsors en gulle gevers erg dankbaar voor deze ondersteuning!