Over ons

Het bestuur van de Voedselbank bestaat uit:

 • Voorzitter:  T. Liebregts
 • Vice-voorzitter (coördinatie vrijwilligers): J. de Zeeuw
 • Secretaris: V. Jurgens
 • Penningmeester: T. Prinssen
 • Lid (logistiek en Voedselveiligheid): F. Kleintjens

Ereleden van de Voedselbank zijn:

 • J. Thijssen
 • N. Thijssen – Hezemans

De Intake van onze Voedselbank wordt verzorgd door:

 • J. Tielemans
 • B. Waterschoot

De Voedselbank Aalst-Waalre heeft een Raad van Advies, waarin personen uit diverse maatschappelijke geledingen zitting hebben. Deze Raad adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd, inzake beleidsmatige en operationele zaken.

Voorzitter:

 • Dhr. mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth

Leden:

 • Mevr. M.T.L. Brenninkmeijer
 • Dhr mr. W.N.M. Broekmans
 • Dhr. drs. H-M. Don
 • Dhr. J.W. de Theije
 • Dhr. A. de Wilde

 

Contact met de Voedselbank?

Stichting Voedselbank Aalst-Waalre (Secretariaat)

Mail adres: info@voedselbankaalstwaalre.nl
Telefoon:  06 494 24 336

 

Voedselpakket uitreiking:

Iedere donderdagmiddag van 12.30 uur tot 14.15 uur . (zij-ingang van het kerkgebouw)

Protestantse Gemeente Agnus Dei kerk
Koningin Julianalaan 12
5582 JV Aalst-Waalre