Aanmelden

Aanmelden voor een voedselpakket bij de Voedselbank Aalst-Waalre

Cliënten van de Voedselbank moeten een vast adres hebben in Aalst-Waalre. Hun vrij besteedbaar inkomen mag de landelijk vastgestelde inkomensgrens (‘Vrij-besteedbaar inkomen’) niet overschrijden. Maar onze deur staat ALTIJD open voor ieder die bij ons aanklopt voor hulp.

“Vrij-besteedbaar maandinkomen”
Het ‘vrij-besteedbaar maandinkomen’ bestaat uit de maandelijkse inkomsten (loon, uitkering(en), huur- en zorgtoeslag enz.). Onze Voedselbank volgt zoveel mogelijk de door het NIBUD gebruikte bedragen voor het basis behoeftenpakket.

Van de maandelijkse inkomsten worden afgetrokken de maandelijkse lasten (huur, gas, water, elektra, zorg- en andere noodzakelijke verzekeringen, eventuele aflossing van schulden enz.) waarna de uitkomst het ‘vrij-besteedbaar inkomen’ geeft.

De definitieve berekening van dit ‘vrij-besteedbaar inkomen’ wordt bij de ‘intake’ gedaan.

Om in aanmerking te komen voor de voedselhulp van de Voedselbank wordt de uitkomst van het hiervoor berekende ‘vrij-besteedbaar inkomen’ getoetst aan een door Voedselbanken Nederland vastgestelde landelijk geldende norm. De norm die ingaat op 1 januari 2020 is:

Basisinkomen per huishouden:                   €135
Toeslag per persoon:                                     € 95

De normbedragen per maand per gezin/huishouden worden dan (voorbeelden)

1 volwassene                                                 € 230
2 volwassenen                                               € 325
1 volwassene en 1 kind                                € 325
1 volwassene en 2 kinderen                        € 420
2 volwassenen en 2 kinderen                      € 515
1 volwassene en 3 kinderen                        € 515 
voor elke verdere persoon komt er €95 bij

Per huishouden wordt slechts 1 pakket verstrekt. Het normbedrag voor toelating volgens de toetsingsvoorwaarden en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Iedereen die denkt in aanmerking te komen voor hulp van onze Voedselbank kan zich via het onderstaande telefoonnummer aanmelden. Wij krijgen ook veel aanmeldingen via o.a. Maatschappelijk werk, Diaconaal Noodfonds Waalre, Vluchtelingenwerk , de diaconie van een kerkgenootschap, andere hulpverlenende instanties, enz. enz.

Voordat iemand als cliënt definitief wordt aangenomen, vindt een intake gesprek plaats. Hierbij dienen gegevens ter inzage gegeven te worden waarmee de financiële situatie wordt aangetoond. Daarna wordt door de Intaker(s) namens het bestuur van de Voedselbank beslist of de aanvrager toegelaten wordt tot onze Voedselbank.

Iedere zes maanden wordt gecontroleerd of de financiële situatie nog onder de landelijk vastgestelde inkomensgrens ligt. Een cliënt kan in principe maximaal 3 jaar deelnemen.

Komt iemand in aanmerking voor een voedselpakket, dan verplicht hij/zij zich om dit wekelijks te komen ophalen. Als een cliënt twee achtereenvolgende weken zijn voedselpakket zonder gegronde reden niet ophaalt dan stoppen wij de pakketuitdeling aan die cliënt. Dat houdt in dat deze cliënt zich opnieuw dient aan te melden voor deelname hetgeen een ‘her-intake’ tot gevolg heeft..

Voor inlichtingen kunt U zich richten tot de Voedselbank Aalst-Waalre via telefoonnummer 06 494 24 336.