Over ons

Onze Missie:

Wij verstrekken voedsel gratis aan de armste mensen in onze gemeente en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Onze Kernwaarden:

Onze Voedselbank hanteert de onderstaande door Voedselbanken Nederland vastgestelde kernwaarden voor haar handelen:

 • We werken uitsluitend met vrijwilligers
 • We verstrekken voedsel dat we krijgen of hebben kunnen kopen omdat daarvoor gelden van donateurs hebben ontvangen
 • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
 • we verstrekken uitsluitend gratis voedsel
 • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
 • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
 • We zijn transparant in onze verantwoording

Voedselveiligheid:

Omdat wij werken met voedsel worden aan de diverse processen binnen onze voedselbank (denk aan ontvangst, opslag en uitgifte) door de overheid strenge eisen gesteld. Deze eisen worden ons opgelegd door NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) en jaarlijks gecontroleerd door daartoe door NVWA aangestelde keuringsinstellingen. Al sinds 2014 beschikt onze voedselbank over een Inspectie Certificaat waaruit blijkt dat wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt aan bedrijven en instellingen die omgaan met voedsel.
U kunt het laatste certificaat vinden onderaan op deze pagina.

Integriteit:

Integriteitscode
Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Vertrouwenspersonen
Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Ze zijn hier te vinden.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwens-persoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.

 

Het bestuur van de Voedselbank bestaat uit:

 • Voorzitter:  T. Liebregts
 • Vice-voorzitter (coördinatie vrijwilligers): J. de Zeeuw
 • Secretaris: V. Jurgens
 • Penningmeester: T. Prinssen
 • Lid (logistiek en Voedselveiligheid): F. Kleintjens
 • Lid (algemeen en juridisch): G. de Winther – Meijers

Ereleden van de Voedselbank zijn:

 • J. Thijssen
 • N. Thijssen – Hezemans

De Intake van onze Voedselbank wordt verzorgd door:

 • J. Tielemans
 • B. Waterschoot

De Voedselbank Aalst-Waalre heeft een Raad van Advies, waarin personen uit diverse maatschappelijke geledingen zitting hebben. Deze Raad adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd, inzake beleidsmatige en operationele zaken.

Voorzitter:

 • Dhr. mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth

Leden:

 • Mevr. M.T.L. Brenninkmeijer
 • Dhr mr. W.N.M. Broekmans
 • Dhr. drs. H-M. Don
 • Dhr. J.W. de Theije
 • Dhr. A. de Wilde

Contact met de Voedselbank?

Stichting Voedselbank Aalst-Waalre (Secretariaat)

Mail adres: info@voedselbankaalstwaalre.nl
Telefoon:  06 494 24 336

Voedselpakket uitreiking

Iedere donderdagmiddag van 12.00 uur tot 14.00 uur (zij-ingang van het kerkgebouw)

Protestantse Gemeente Agnus Dei kerk
Koningin Julianalaan 12
5582 JV Aalst-Waalre

Downloads/Documenten