Over ons

Onze Missie:

Wij verstrekken voedsel gratis aan de armste mensen in onze gemeente en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Onze Kernwaarden:

Onze Voedselbank hanteert de onderstaande door Voedselbanken Nederland vastgestelde kernwaarden voor haar handelen:

 • We werken uitsluitend met vrijwilligers
 • We verstrekken voedsel dat we krijgen of hebben kunnen kopen omdat daarvoor gelden van donateurs hebben ontvangen
 • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
 • we verstrekken uitsluitend gratis voedsel
 • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
 • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
 • We zijn transparant in onze verantwoording

Voedselveiligheid:

Omdat wij werken met voedsel worden aan de diverse processen binnen onze voedselbank (denk aan ontvangst, opslag en uitgifte) door de overheid strenge eisen gesteld. Deze eisen worden ons opgelegd door NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) en jaarlijks gecontroleerd door daartoe door NVWA aangestelde keuringsinstellingen. Al sinds 2014 beschikt onze voedselbank over een Inspectie Certificaat waaruit blijkt dat wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt aan bedrijven en instellingen die omgaan met voedsel.
U kunt het laatste certificaat vinden onderaan op deze pagina.

Het bestuur van de Voedselbank bestaat uit:

 • Voorzitter:  T. Liebregts
 • Vice-voorzitter (coördinatie vrijwilligers): J. de Zeeuw
 • Secretaris: V. Jurgens
 • Penningmeester: T. Prinssen
 • Lid (logistiek en Voedselveiligheid): F. Kleintjens
 • Lid (algemeen en juridisch): G. de Winther – Meijers

Ereleden van de Voedselbank zijn:

 • J. Thijssen
 • N. Thijssen – Hezemans

De Intake van onze Voedselbank wordt verzorgd door:

 • J. Tielemans
 • B. Waterschoot

De Voedselbank Aalst-Waalre heeft een Raad van Advies, waarin personen uit diverse maatschappelijke geledingen zitting hebben. Deze Raad adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd, inzake beleidsmatige en operationele zaken.

Voorzitter:

 • Dhr. mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth

Leden:

 • Mevr. M.T.L. Brenninkmeijer
 • Dhr mr. W.N.M. Broekmans
 • Dhr. drs. H-M. Don
 • Dhr. J.W. de Theije
 • Dhr. A. de Wilde

Contact met de Voedselbank?

Stichting Voedselbank Aalst-Waalre (Secretariaat)

Mail adres: info@voedselbankaalstwaalre.nl
Telefoon:  06 494 24 336

Voedselpakket uitreiking

Iedere donderdagmiddag van 12.00 uur tot 14.00 uur (zij-ingang van het kerkgebouw)

Protestantse Gemeente Agnus Dei kerk
Koningin Julianalaan 12
5582 JV Aalst-Waalre

Downloads/Documenten