ANBI

Onze Voedselbank Aalst-Waalre is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen/donaties binnen de daarvoor door de fiscus gestelde voorwaarden aftrekbaar zijn voor het belastbaar inkomen. Kijk voor meer informatie hierover op de site van de Belastingdienst.
Het ANBI nummer van onze Stichting is: 8517.54.545.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen