Integriteit, klachtenregeling en vertrouwenspersonen

Integriteit

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hiervoor naar de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Klachtenregeling en vertrouwenspersonen

Bij de Voedselbank Aalst-Waalre werken ruim 30 vrijwilligers aan het verstekken van voedingsmiddelen. Waar mensen elkaar tegenkomen en samenwerken kan het voorkomen dat er ergernissen ontstaan. Dat kan komen door de situatie of door opmerkingen of gedrag van vrijwilliger, coördinator of bestuurslid. Ook kan er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je last hebt van agressie, (seksuele) intimidatie, (seksueel) geweld, discriminatie, pesten of dat je meent misstanden in de organisatie waar te nemen. Zoiets ontneemt de vrijwilliger plezier in het werk wat opgelost moet worden. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid gaan. Als dat niet het gewenste resultaat heeft, kun je gebruikt maken van de klachtenregeling

Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. In de klachtenregeling staat het proces van de vertrouwenspersoon uitgewerkt.