Samenwerkingspartners

Onze samenwerkingspartners

  • Nationale vereniging van voedselbanken:  www.voedselbankennederland.nl
  • Gemeente Waalre: www.waalre.nl (zie Centrum voor maatschappelijke dienstverlening)
  • Diaconaal noodfonds Waalre: www.diaconaalnoodfondswaalre.nl (met name als de deur bij andere instanties dicht blijft)
  • Stichting leergeld: www.leergeld.nl (Kinderen weer laten meedoen! Kinderen gaan mee op schoolreis, gaan sporten of krijgen muziekles. Ook kunnen we vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft)
  • www.antwoordop.nl (Antwoorden op overheidsvoorzieningen in het algemeen)
  • Voorlichtingsintituut Nibud: www.nibud.nl (informatie en advies over financiële zaken van huishoudens)
  • Netwerk Waalre Schuldenvrij:  www.waalreschuldenvrij.nl (hulp bij het oplossen van schulden en betalingsachterstanden)
  • Thuisadministratie:  www.welzijndekempen.nl/thuisadministratie (hulp bij het verkrijgen van een goed inzicht in inkomsten en uitgaven)
  • Goed voor mekaar:  www.goedvoormekaarwaalre.nl (het helpen bij het in kaart brengen van jouw financiële situatie, en/of het treffen van een regeling met schuldeisers, tot het verlenen van een snelle gift of het begeleiden naar een zachte lening. Belangrijk is dat we samen met jou de situatie op orde brengen. Hiermee kan veel persoonlijk leed worden voorkomen)
  • De stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre (SVW) Zij biedt als onafhankelijk belangenbehartiger maatschappelijke en juridische begeleiding aan asielzoekers en vluchtelingen die in de gemeente Waalre wonen. SVW helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. http://www.steunpuntvluchtelingenwaalre.nl/