Bestuur

Het bestuur van de voedselbank bestaat uit:

 • Tony Liebregts: Voorzitter, externe contacten en communicatie, vrijwilligers
 • Mark Somers: Secretaris en Penningmeester, klantenbeheer
 • Frank Kleintjens: logistiek, voedsel- en fondsenwerving, voedselveiligheid
 • Murk Eland: logistiek, voedsel- en fondsenwerving, voedselveiligheid

Het contact met de klanten van onze voedselbank wordt verzorgd door:

 • Jan Tielemans
 • Bert Waterschoot

Ereleden van onze voedselbank zijn:

 • Jan Thijssen †
 • Netty Thijssen – Hezemans

Raad van advies

De Voedselbank Aalst-Waalre heeft een Raad van Advies, waarin personen uit diverse maatschappelijke geledingen zitting hebben. Deze Raad adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd, inzake beleidsmatige en operationele zaken.

Voorzitter: Dhr. mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth de Weerdesteijn

Leden:

 • Mevr. M.T.L. Brenninkmeijer
 • Dhr. mr. W.N.M. Broekmans
 • Dhr. J.W. de Theije
 • Dhr. A. de Wilde