Kunnen alleen mensen die bijstand krijgen gebruik maken van de voedselbank?

Nee, bepalend is hoeveel geld mensen maandelijks tot hun beschikking hebben voor eten en drinken. Wie beneden een bepaalde grens komt, kan vragen of hij/zij bij de voedselbank boodschappen mag komen doen.