Voedselbank Aalst-Waalre in 2023: een jaar vol successen en dankbaarheid

Het jaarverslag van de Voedselbank Aalst-Waalre biedt een uitgebreid inzicht in de activiteiten, prestaties en uitdagingen van de voedselbank gedurende het jaar 2023. Hieronder een samenvatting van dit bestuursverslag. Het volledige verslag is op de website te vinden. Ondanks uitdagingen heeft de voedselbank haar missie voortgezet om hulp te bieden aan degenen die het het hardst nodig hebben.

Redelijk constant klantenbestand

Het afgelopen jaar heeft de voedselbank haar activiteiten onverminderd voortgezet. Aan het einde van het jaar is het aantal klanten afgenomen vergeleken met 2022. Dit komt met name door de hogere uitkeringen en toeslagen en het energieplafond dat in 2023 gold. Het aantal klanten op jaarbasis is redelijk constant. We hebben wel meer huishoudens geholpen dan in 2022. Er zijn gelukkig ook veel klanten uitgestroomd. We hebben in totaal 239 klanten geholpen dit jaar, daarvan zijn er nog 111 klant op 31 december 2023.
We voorzien dan het aantal klanten weer groeit in 2024, met name door de voortdurende hoge prijzen voor levensonderhoud. In samenwerking met organisaties binnen de gemeente die ook actief zijn rondom armoede is een geldzorgenbeleid opgesteld dat nu ingevuld gaat worden. Hierdoor hopen we een grotere groep te bereiken die onze steun kan gebruiken en nu de weg naar ons nog niet weet te vinden.

Innovatief Winkelconcept en meer

Het winkelconcept van de voedselbank is een groot succes gebleken. Klanten kunnen nu zelf hun keuzes maken binnen vastgestelde limieten, wat resulteert in een positieve ervaring voor zowel klanten als vrijwilligers. Door het winkelconcept bieden we klanten keuzevrijheid, waardoor zij die producten meenemen die ze ook zullen gebruiken en we op die manier ook voedselverspilling tegengaan. Dit concept wordt als voorbeeld gezien voor andere voedselbanken.

Naast het winkelconcept bieden wij ook aanvullende steun. Onze klanten mogen twee keer per jaar een afspraak maken bij de Kledingbank en de Speelgoedbank Eindhoven. Samen met Stichting Leergeld hebben wij de gezinnen met kinderen kunnen helpen met kledingcheques, met de Schoolspullenpas, met een laptop en met het mogelijk maken van sporten (contributie, sportkleding). En er is mondzorg voor klanten die dat nodig hebben. Daarnaast bieden we een luisterend oor en denken we mee om de juiste wegen te behandelen. Klanten waarderen uitdrukkelijk dat ze door de vrijwilligers van de voedselbank echt worden gezien, gehoord en geholpen.

Samenwerking en Gemeenschapssteun

De voedselbank heeft actief samengewerkt met diverse organisaties, waaronder Vluchtelingenwerk en het Centrum Maatschappelijke Deelname. Lokale verenigingen, bedrijven en organisaties bieden steun met middelen en geld, waardoor de voedselbank haar missie kon blijven vervullen.
Dankzij de steun van de gemeente, particulieren en bedrijven heeft de voedselbank haar financiën goed kunnen beheren. Het financiële resultaat was positief, wat een teken is van het vertrouwen en de steun van de gemeenschap.

Dank jullie wel

Tot slot willen we onze oprechte dankbaarheid uiten aan alle inwoners van Waalre en de bedrijven en organisaties die ons hebben gesteund. En we bedanken onze vele vrijwilligers die het werk van de voedselbank mogelijk maken. Jullie steun, of het nu in de vorm van donaties, vrijwilligerswerk of gewoon een vriendelijk gebaar is, heeft het mogelijk gemaakt om mensen in nood te helpen en de gemeenschap te versterken. We kijken uit naar een toekomst waarin we samen blijven werken aan een wereld waarin niemand honger lijdt.

Als je zelf of iemand in je omgeving (tijdelijk) niet rond kan komen, kun je contact opnemen met de Voedselbank Aalst-Waalre of op langs komen. De voedselbank is er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft, zonder oordeel. Iedereen heeft recht op een volle maag en de voedselbank helpt je graag!