Mondzorgproject van Voedselbank Aalst-Waalre zorgt voor stralende glimlach

Op initiatief van het Diaconaal Noodfonds Waalre heeft de Voedselbank Aalst-Waalre een belangrijk project opgestart om de mondgezondheid van mensen in de gemeenschap te verbeteren. Samen met lokale tandartsen en mondhygiënisten werken ze eraan om mensen die bij de voedselbank komen te helpen met hun tandzorg. Het project richt zich op een groep van maximaal 20 volwassen klanten van de Voedselbank, waarbij de financiering deels wordt verzorgd door het Diaconaal Noodfonds en deels door de mondzorgverleners zelf en met extra ondersteuning vanuit de gemeente.

Het project begon met het benaderen van mensen en het verzamelen van informatie om hen te kunnen helpen. Daarna voerden de tandartsen en mondhygiënisten controles uit om te bepalen wat er nodig was. Christel Siebers, van Mondhygiëne Praktijk Siebers-Hazenberg, heeft de leiding gehad en heeft zelf een groot aantal behandelingen uitgevoerd. Sommigen moesten naar een andere tandarts of mondhygiënist voor extra hulp, zoals Mondhygiënist Bunyadi van Gezondheidscentrum Waalre en Tandartspraktijk Van Hek. En voor een klant loopt de behandeling nog.

Het project heeft veel mensen geholpen en iedereen is enthousiast over het resultaat.
Voedselbank Aalst-Waalre bedankt iedereen die dit mooie resultaat mogelijk heeft gemaakt, zowel de mondzorgverleners als ook het Diaconaal Noodfonds. Het mondgezondheidsproject laat zien dat samenwerken belangrijk is om mensen in onze gemeente te helpen die het moeilijk hebben. Door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot goede zorg, ook als je het financieel wat moeilijker hebt.