Overgang naar nieuwe voorzitter en genereuze donatie versterken Voedselbank Aalst-Waalre

Aalst-Waalre, [25 mei 2024] – Na ruim zes jaar voorzitterschap draagt Tony Liebregts de voorzittershamer van de Voedselbank Aalst-Waalre over aan Murk Eland. Tony Liebregts licht toe: “Het was geen eenvoudige keuze, maar ik voel dat het noodzakelijk is vanwege mijn toenemende betrokkenheid bij de seniorenvereniging en de Stichting Wonen, Welzijn, Zorg Waalre. Met de Voedselbank stevig verankerd in de gemeenschap van Waalre, is dit het juiste moment voor een soepele overgang van leiderschap.”

Murk Eland zal de rol van voorzitter op zich nemen per 1 juni en in de maand mei vindt de overdracht plaats. In de afgelopen jaren was Murk al bestuurslid binnen de Voedselbank Aalst-Waalre. “Ik ben vereerd om de rol van voorzitter van Voedselbank Aalst-Waalre op me te nemen,”* zegt Murk Eland. “De steun vanuit de inwoners en bedrijven van Waalre is essentieel voor onze missie om mensen in nood te helpen. We hopen dat de voedselbank iedereen zal weten te bereiken die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft. We helpen mensen direct wanneer ze bij ons aankloppen en checken daarna of ze recht hebben op hulp. ”

In een tijd waarin de behoefte aan steun groeit, heeft de Voedselbank Aalst-Waalre een welkome donatie ontvangen van Albert Heijn. De opbrengst van donaties van statiegeld, verhoogd met een genereus percentage door Albert Heijn, stelt de voedselbank in staat om met name vers voedsel aan te schaffen voor haar klanten.

V.l.n.r. Murk Eland, Tony Liebregts, Carl van der Aalst

Een symbolische cheque met het gedoneerde bedrag werd onlangs overhandigd door de filiaalmanager Carl van der Aalst van Albert Heijn in Waalre, aan zowel de oude als de nieuwe voorzitter van de voedselbank. Deze gulle gift helpt de voedselbank rechtstreeks om verse en gezonde voeding aan te bieden aan degenen die het hard nodig hebben.

Heb jij zelf moeite om rond te komen, of ken je iemand in je omgeving die hulp nodig heeft, neem dan contact op met Voedselbank Aalst-Waalre.