Home

Welkom bij de Stichting Voedselbank Aalst-Waalre

De Voedselbank Aalst-Waalre is werkzaam sinds 2006 en heeft sinds 2012 de status van Stichting. Onze Voedselbank heeft als hoofddoel het bestrijden van (verborgen) armoede door het wekelijks verstrekken van een voedselpakket aan mensen die daarvoor volgens de geldende criteria in aanmerking komen. Een tweede doel, daaraan gekoppeld, is het tegengaan van voedselverspilling.

Wij verstrekken voedsel aan iedereen die een (tijdelijk) netto-besteedbaar inkomen heeft dat ligt onder de landelijk vastgestelde bestedingsnorm (zie hiervoor ”aanmelden”).

Het voedsel dat gratis door producenten, winkels en particulieren ter beschikking wordt gesteld, wordt wekelijks eerlijk verdeeld onder mensen die daarvoor in aanmerking komen. Tijdens de intakegesprekken, en soms met de hulp van diverse instanties, proberen wij inzicht te krijgen in de financiële situatie van onze cliënten om te beoordelen of deelname aan de Voedselbank gerechtvaardigd is.

Wij proberen onze cliënten zo kort mogelijk, maar zo lang als noodzakelijk is, te helpen door het uitreiken van voedselpakketten om daarmee de gevolgen van de financiële nood zoveel mogelijk te verzachten. Zelfredzaamheid en het gebruik maken van bestaande regelingen zijn van groot belang om de financiële gezinssituatie weer in orde te krijgen. Hierbij probeert de Voedselbank met een doorverwijzende en ondersteunende rol te helpen.

Al het werk voor de Voedselbank wordt uitsluitend gedaan door (onbetaalde) vrijwilligers. Alleen kosten die vrijwilligers maken worden vergoed. Wij mogen voor het uitdelen van de voedselpakketten kosteloos gebruikmaken van een ruimte van de Agnus Dei kerk van de Protestantse Gemeente Waalre. De Stichting houdt een beperkte voorraad levensmiddelen aan in een opslagruimte die wij huren van de Gemeente Waalre. Sinds 1 januari 2019 ontvangen wij van de gemeente Waalre een jaarlijkse tegemoetkoming ter dekking van een deel van de operationele kosten. Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks getoetst aan de voorwaarden die de gemeente daaraan gesteld heeft. De operationele kosten van onze activiteiten worden betaald uit giften van particulieren, bedrijven, van diverse instellingen en de tegemoetkoming van gemeente Waalre.

De Voedselbank Aalst-Waalre maakt deel uit van het Cluster Eindhoven en Omgeving, een samenwerkingsverband tussen elf voedselbanken van de regio Eindhoven. Onze Stichting is lid van de landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland.

Ons Privacy-statement kunt u vinden op de pagina: ‘Over ons’

Contactgegevens: 

Tel: 06 49424336
E-mail: info@voedselbankaalstwaalre.nl
IBAN-bankrekening: NL30 RABO 0159 1603 16
ANBI: 8517.54.545
Kamer van Koophandel: 55533809


Enkele sites voor verdere informaties: 

Misschien heb jij ook een schoolspullenpas ontvangen  en wil je weten hoe groot het saldo daarvan nog is.
Om het saldo op te vragen kun je HIER klikken

www.voedselbankennederland.nl
www.kledingbank.nl
www.waalre.nl (zie onder Centrum voor maatschappelijke dienstverlening)
www.diaconaalnoodfondswaalre.nl
www.leergeld.nl
www.antwoordopminimavoorzieningen.nl
www.nibud.nl